Audyt energetyczny

Audyt energetyczny budynku to pierwszy krok do zmniejszenia energochłonności budynku, a więc wstęp do realnych oszczędności.

Audyt Energetyczny

Audyt energetyczny stanowi ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w danym obiekcie oraz określa możliwości i środki służące do jego poprawy. Zawiera też także analizę ekonomiczno-energetyczną usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych. Audyt jest to więc podstawa prawidłowej decyzji o podjęciu przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną obiektu.

Nasza oferta

Do czego służy i na czym polega audyt energetyczny?

Najważniejszym elementem audytu jest obliczenie zapotrzebowania na energię i moc w obecnym stanie obiektu oraz po zrealizowaniu usprawnień proponowanych w audycie. Audyt obejmuje wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii:

Co zawiera audyt energetyczny?

W każdym przypadku sporządzenie audytu obejmuje następujące czynności:

  • sformułowanie zadania (celu),
  • zebranie danych o obiekcie,
  • analiza i ocena stanu istniejącego,
  • poszukiwanie i formułowanie możliwych sposobów poprawy stanu istniejącego (ulepszeń),
  • ocena wariantowych rozwiązań i wybór optymalnego rozwiązania,
  • opracowanie audytu (raportu zawierającego ocenę i zalecenia),
  • przekazanie audytu zleceniodawcy.

Kiedy jest potrzebny audyt energetyczny?

Audyt energetyczny może stanowić dla właściciela budynku podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych (m.in. programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

Audyt energetyczny jest najważniejszym załącznikiem do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej. Wniosek ten składa inwestor do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego.

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Solar-Tech Energia Odnawialna Sp z o.o. © 2023