PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Przygotujemy dla Ciebie wniosek i rozliczymy dotację

fotowoltaika na dachu

GWARANCJA PRZYZNANIA DOTACJI !

Pozyskamy dla Ciebie dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze

nawet do 69 000 zł


Zwrot 90% poniesionych wydatków

Pewność i doświadczenie

Ponad 1200 przygotowanych wniosków!

Obsługujemy klientów z całej Polski

Możliwość załatwienia wszelkich formalności zdalnie!

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje takie jak:

Dofinansowanie ocieplenia budynku oraz zakupu i montażu okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, jest możliwe jeśli pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy miało miejsce przed 31.12.2013 r.

Ważne! Możliwe jest dofinansowanie inwestycji rozpoczętych oraz już zakończonych, jednakże w takim przypadku pomiędzy datą wystawienia faktury, a dniem złożenia wniosku nie może minąć więcej niż 6 miesięcy.

Źródło ciepła jakie można zakupić w ramach dofinansowania:

Ile dofinansowania mogę otrzymać?

30%-45%

POZIOM PODSTAWOWY DOFINANSOWANIA

Zwrot od 30% do 45% poniesionych wydatków

 Roczny dochód tylko wnioskodawcy nie może przekroczyć 100 000 zł

60%-75%

POZIOM PODWYŻSZONY DOFINANSOWANIA

Zwrot od 60% do 75% poniesionych wydatków

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą, roczny przychód z tej działalności nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia

90%

POZIOM NAJWYŻSZY DOFINANSOWANIA

Zwrot 90% poniesionych wydatków

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1200 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dofinansowanie w najwyższym poziomie przysługuje również w przypadku posiadania ustalonego prawa do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza, prezydenta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc wydania zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
W przypadku wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą, roczny przychód z tej działalności nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Cennik usług

Przygotowanie wniosku
Czyste Powietrze

440/pln

Rozliczenie dotacji
Czyste Powietrze

od 150/pln
Otrzymaj dotację

Napisz do nas

Kompleksowo przeprowadzimy Cię przez proces składania i rozliczania wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze

Adres

ul. Łukasiewicza 1A, 66-100 Sulechów

Telefon

667 677 336

E-mail

ekologia@fundacjasulechow.pl

Godziny pracy

Solar-Tech

Wykonujemy nowoczesne, wydajne instalacje fotowoltaiczne, solarne oraz grzewcze z wykorzystaniem Pomp Ciepła, ponad to oferujemy magazyny energii oraz stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych.

Kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Solar-Tech Energia Odnawialna Sp z o.o. © 2022